Структура

Лаборатория Кристаллографии макромолекул


Фотография извлечена из документа: Сотрудничество с университетом им. Анри Пуанкаре, Нанси, Франция (2997-2003)
Н.Лунина, А.Уржумцев в офисе А.Уржумцева (слева направо)